Kerkdienst

Middag dienst | Voorganger: ds. B.J. Eikelboom

Kerkdienst

Avond dienst | Voorganger: ds. L.L. van Berkel | Dienst met PKN De Lier, Vredekerk

Kerkdienst

Morgen dienst | Voorganger: br. K. de Jong

Kerkdienst

Middag dienst | Voorganger: ds. R.J. Stolper | Viering Heilig Avondmaal

Kerkdienst

Morgen dienst | Voorganger: ds. M. Bot | Viering Heilig Avondmaal

Kerkdienst

Middag dienst | Voorganger: ds. A.A.M. Wilschut

Kerkdienst

Morgen dienst | Voorganger: br. J. Modderman

Kerkdienst

Avond dienst | Voorganger: br. G.J. Pellikaan

Kerkdienst

Morgen dienst | Voorganger: br. S.W.P. Verkade

Kerkdienst

Middag dienst | Voorganger: ds. A.A.M. Wilschut