Kerkdienst

Ochtend dienst | Voorganger: br. J. Verbraeken | Hemelvaartsdag

Kerkdienst

Middag dienst | Voorganger: ds. J. Klapwijk

Kerkdienst

Ochtend dienst | Voorganger: ds. R. Heida

Kerkdienst

Middag dienst | Voorganger: ds. J. Klapwijk

Kerkdienst

Ochtend dienst | Voorganger: br. G. Oosterman

Kerkdienst

Middag dienst | Voorganger: br. S.W.P. Verkade

Kerkdienst

Ochtend dienst | Voorganger: ds. B. Luiten | Viering Heilig Avondmaal

Kerkdienst

Middag dienst | Voorganger: ds. J. Klapwijk | Viering Heilig Avondmaal

Kerkdienst

Ochtend dienst | Voorganger: ds. R.J. Stolper | Doopdienst Timo Braskamp

Kerkdienst

Middag dienst | Voorganger: ds. J. Klapwijk