Kerkdienst

Middag dienst | Voorganger: br. J. Welie

Kerkdienst

Ochtend dienst | Voorganger: br. K. Verkade

Kerkdienst

Middag dienst | Voorganger: br. J. Modderman

Kerkdienst

Ochtend dienst | Voorganger: br. D. van Harten

Kerkdienst

Middag dienst | Voorganger: ds. G.E. Messelink

Kerkdienst

Ochtend dienst | Voorganger: ds. G. Zomer Jzn.

Kerkdienst

Middag dienst | Voorganger: ds. A.O. Reitsema

Kerkdienst

Ochtend dienst | Voorganger: br. L. Bijl

Kerkdienst

Middag dienst | Voorganger: ds. J.M. Oldenhuis

Kerkdienst

Ochtend dienst | Voorganger: ds. R. Heida