Kerkdienst

mei 21, 2023
19:00
Kon. Wilhelminastraat 1, De Lier

Avond dienst
Voorganger: ds. H. Mast
Gezamenlijke dienst met de PKN in de Vredekerk, De Lier

Meer
activiteiten