Kerkdienst

september 17, 2023
19:00
Kon. Wilhelminastraat 1, De Lier

Avond dienst
Voorganger: ds. L.L. van Berkel
Dienst met PKN De Lier, Vredekerk

Meer
activiteiten