Kerkdienst

oktober 1, 2023
19:00
Kon. Wilhelminastraat 1, De Lier

Avond dienst
Voorganger: ds. G. Pellikaan
Dienst met PKN De Lier, Vredekerk

Meer
activiteiten