Kerkdienst

oktober 29, 2023
19:00
Kon. Wilhelminastraat 1, De Lier

Avond dienst
Voorganger: ds. R.J. Stolper
Dienst met PKN De Lier, Vredekerk

Meer
activiteiten