Over ons

Over ons

Wie zijn we en wat geloven we?

Wie wij zijn wordt gekleurd door wat we geloven

In de wereld van vandaag lijkt het alsof je steeds meer op eigen kracht een succes moet maken van je leven, terwijl veel mensen dat helemaal niet trekken en het leven bijna nooit alleen maar succes is.

Wij geloven dat we mogen leven door de kracht van God, die dan wonderlijk genoeg ook nog eens zichtbaar wordt in de kruisiging van Jezus. Dat lijden en sterven van Jezus laat zien dat God er juist voor ons wil zijn in onze zwakke momenten, en dat we weer mogen opleven door zijn kracht.
Je hoeft je niet te schamen voor wat niet is gelukt. God omarmt ons in onze schaamte, en nodigt ons als zijn kinderen uit in het feest van zijn koninkrijk.

Vandaag voelen mensen zich om meer dan één reden onveilig en zijn daarom erg bezorgd om hun eigen welzijn. Jezus leert ons te vertrouwen op de God die voor ons zorgt (zelfs door de dood heen). Hij nodigt ons uit om net als Jezus jezelf te geven voor het welzijn van anderen.

In de stortvloed aan informatie die je vandaag overspoelt is de Bijbel voor ons een baken. De lijfspreuk van ons kerkgebouw in Maassluis is dan ook: het Woord zal ons Kompas zijn.

Het kerkgebouw in De Lier heeft ook iets opvallends: een stalen zuil die omhoog wijst naar de hemel. Als het contact tussen hemel en aarde is hersteld (en dat geloven we), dan kunnen wij als bevrijde mensen leren leven.

Wie wij zijn…

Wat wij geloven komt tot uiting in hoe wij gemeente zijn.
Op zondag ontmoeten we elkaar in de diensten, ’s morgens in Maassluis, ’s middags in De Lier, om voor God te zingen, naar Gods stem te luisteren en zo kracht op te doen voor ons geloofsleven.
Essentieel in het geloof is Gods liefde. Hij wil als een Vader in de hemel een weg gaan met zijn kinderen op aarde.

Ook in ons leven van elke dag willen wij Jezus volgen en God eren in wat we zeggen, doen en laten. We oefenen ons in het omzien naar elkaar en elkaar liefhebben zoals God ons liefheeft. De ‘kringen’, kleinere groepen in de gemeente, zijn daarvoor bedoeld: om ons geloof en leven met elkaar te delen. Zo willen wij groeien in onze toewijding aan God en in onze betrokkenheid op elkaar. Dit doen we dus niet als succesnummers of supergelovigen, maar met vallen en opstaan achter Jezus aan.

Je bent van harte welkom. Voel je dus vrij om bij ons binnen te lopen zondags. De diensten beginnen om 9.30 uur in Maassluis in “Het Kompas” en om 16.30 uur in het gebouw aan de Hoofdstraat in de Lier. Tijdens de ochtenddienst is er oppas voor de jongsten in de kleur- en speelgoedrijke crèche. Ook mag de basisschool jeugd tijdens de preek met elkaar in één van onze zalen iets uitwerken aan de hand van aansprekende thema’s.
Het adres en verdere informatie vind je op de Activiteitenpagina en de contactpagina.

De predikant
Gerhard Messelink

Mijn naam is Gerhard Messelink. Ik ben getrouwd met Annemieke en vader van twee dochters, Linde en Rachel.

De boodschap van Jezus Christus was voor mij aanleiding om theologie te gaan studeren. Na mijn studie ben ik 6 jaar als meubelmaker werkzaam geweest, en daarna predikant geworden in de GKv van Waardhuizen c.a.. Sinds 2009 is de GKv De Lier – Maassluis mijn tweede gemeente.

Wat mij boeit in mijn werk als predikant is de verbinding tussen geloof en mens zijn. In de bijbel vind ik de kern van het verhaal daarom heel bijzonder: God zelf die in de huid kruipt van een mens: Jezus Christus. Dit laat zien dat God écht bij ons menselijk leven betrokken is.
Ik vind het bevrijdend dat je in het licht van het evangelie tevoorschijn mag komen met alles wat er is.

Wilt u/jij reageren op een kerkdienst of wil je om een andere reden een gesprek?

Bel mij op 010-5911400 of mail naar g.e.messelink@kpnmail.nl

16+ jaar vereniging

Ben je 16 jaar of ouder? Dan hebben we een leuke jongerengroep die kortweg de 16+vereniging heet. Eén keer in de drie weken bij elkaar komen voor ontmoeting, eten, gesprek, Bijbelstudie en het bespreken van diverse onderwerpen. Dit gebeurt bij enthousiaste gastgezinnen, jullie verzorgen zelf de inhoud van de avond. Daarvoor is er een app groep, want mail is natuurlijk niet meer van deze tijd.

Soos

Eén keer per maand organiseert de Sooscommissie een leuke avond voor de jongeren en voor diegene die zich nog jong genoeg voelen om te komen. Met leuke activiteiten en thema’s. Voor meer informatie kun je kijken op de facebookpagina van de kerk.

De jeugdsoos kun je ook volgen via hun eigen facebookpagina en/of Instagram ‘Christelijke jeugdsoos Maassluis’.